Posts Tagged
‘overeenkomsten’

Wetgever legt lange betalingstermijnen bij handelstransacties aan banden Ondernemingen ondervinden vandaag nog steeds heel wat moeilijkheden door het betalingsgedrag van hun professionele klanten. Vooral in relaties tussen grote ondernemingen en KMO’s gebruiken grote ondernemingen vaak hun machtspositie om langere betalingstermijnen af te dwingen. De wet van 14 augustus 2021 tracht aan deze problematiek tegemoet te [...]