Posts Tagged
‘statuten’

Zijn de statuten van uw vennootschap, vereniging of stichting reeds conform de nieuwe wetgeving? Vóór 31 december 2023 moeten de statuten van uw vennootschap, vereniging of stichting in lijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”) worden gebracht. Kom hier te weten of deze verplichting op uw vennootschap, vereniging of stichting van toepassing [...]