De U-turn van het UBO-register. Wat moet u weten als bestuurder van een vennootschap?

Aandelen op naam worden op vandaag enkel ingeschreven in het aandeelhoudersregister waartoe derden geen toegang hebben. Door het invoeren van het UBO-register zal deze anonimiteit (minstens gedeeltelijk) verdwijnen. Wat u als bestuurder van een vennootschap moet weten over de informatie die u dient over te maken, vindt u hieronder aan de hand van een aantal beknopte vragen.


Wanneer bent u verantwoordelijk voor het verschaffen van informatie?

U bent bestuurder/zaakvoerder van een Belgische vennootschap.


Welke informatie moet u meedelen?

U dient de volgende informatie, over elke UBO (Ultimate Beneficial Owner) van de vennootschap, mee te delen:

 • naam en voornaam;
 • geboortedatum;
 • nationaliteit;
 • land van verblijf;
 • volledige verblijfsadres;
 • datum waarop hij uiteindelijke begunstigde van de informatieplichtige (zijnde de vennootschap) is geworden;
 • identificatienummer van het rijksregister;
 • categorie van uiteindelijke begunstigde waartoe hij behoort;
 • of het gaat om een afzonderlijk of gezamenlijke uiteindelijke begunstigde;
 • of het gaat om een rechtstreekse of onrechtstreekse UBO;
 • als het gaat om een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde, het aantal tussenpersonen inclusief hun volledige identificatiegegevens; en
 • de omvang van het uiteindelijke belang.

 

Wie kwalificeert als uiteindelijke begunstigde van de vennootschap?

De natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage (meer dan 25%) van de stemrechten, van de aandelen of van het kapitaal van de vennootschap hebben. Aandeelhoudersstructuur van de onderneming:

Persoon B: rechtstreekse UBO

Persoon D: onrechtstreekse UBO

 

De natuurlijke perso(o)n(en) die via andere middelen zeggenschap hebben over de vennootschap. Vetorechten, voordrachtrechten, etc.
In subsidiaire orde, indien geen van de bovenstaande personen zijn geïdentificeerd of indien er enige twijfel bestaat, moeten de gegevens van het hoger leidinggevend personeel worden opgenomen. CEO, bestuurders, etc.

Wanneer moet de informatie verschaft worden?
Voor de eerste keer uiterlijk tegen 30 september 2019.

Nieuwe informatie moet elektronisch worden geregistreerd binnen de maand, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de informatie betreffende de uiteindelijke begunstigde gekend of gewijzigd is. De informatie dient daarnaast ten minste jaarlijks te worden bijgewerkt.


Waar deelt u de informatie mee?

Via het MyMinFinPro-portaal of via de website www.finances.belgium.be/nl/ (tabblad E-services, UBO-register) nadat u ingelogd hebt met uw eID.


Wie krijgt toegang tot het register?

 • Bevoegde autoriteiten (waaronder de fiscus).
 • Onderworpen entiteiten in het kader van de nakoming van hun verplichtingen inzake waakzaamheid ten aanzien van de cliënten (notarissen, advocaten,…) tegen betaling van administratieve kosten.
 • Elke burger tegen betaling van administratieve kosten.


Wat indien u niet aan de informatieverplichtingen voldoet?

Aan de bestuurders kan een administratieve geldboete tussen EUR 250 en EUR 50.000 opgelegd worden. Wanneer de bestuurders daarnaast nalaten de nodige informatie (tijdig) over te maken aan het register of onvolledige/foutieve informatie overmaken aan het register, worden ze bestraft met een geldboete van EUR 50 tot EUR 5.000 (te vermenigvuldigen met opdeciemen).

 

Auteur: Lize Van Looy