Watervalsysteem bij bestuursmandaten in vennootschappen drooggelegd

Het ondertussen niet meer zo nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aan enkele frequente vennootschapsrechtelijke praktijken een einde gesteld. Zo ook aan het watervalsysteem bij bestuursmandaten.

Wat hield dat watervalsysteem dan in? Vennootschappen kunnen als juridische fictie een bestuursmandaat uitoefenen in een andere vennootschap. Voor de uitvoering van dat mandaat moet de vennootschap-bestuurder dan wel een vaste vertegenwoordiger aanduiden. De vaste vertegenwoordiger stelt alle nodige handelingen voor het bestuursmandaat namens de vennootschap-bestuurder. De vennootschap-bestuurder is voor de uitvoering van het mandaat aangewezen op haar vaste vertegenwoordiger en niet op haar eigen bestuursorgaan.

Het vroegere Wetboek van vennootschappen liet echter na om expliciet te vermelden dat deze vaste vertegenwoordiger een fysiek persoon moest zijn. Dit leidde in de praktijk vaak tot de volgende “waterval” of “cascade” aan rechtspersonen voor de invulling van een bestuursmandaat:

Vennootschap-bestuurder “ABC Holding NV”, vast vertegenwoordigd door managementvennootschap “Erik Vandenbosch Consult BV”, op haar beurt vast vertegenwoordigd door fysiek persoon “Eric Vandenbosch”.

Aan deze praktijk heeft het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een einde gesteld door expliciet te vermelden dat de vaste vertegenwoordiger van een vennootschap-bestuurder een fysiek persoon moet zijn. De relevante bepaling is één van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die onmiddellijk in werking is getreden op 1 mei 2019 en dus van toepassing is ook al heeft u de statuten nog niet aangepast aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Met de wijziging van de bepaling heeft de wetgever eveneens een einde gesteld aan een andere praktijk. Heel vaak zetelde immers een fysiek persoon zowel als vaste vertegenwoordiger van rechtspersoon-bestuurder alsook in eigen naam in het bestuursorgaan. Zo kon “Eric Vandenbosch” in eigen naam in het bestuursorgaan zetelen alsook als vaste vertegenwoordiger van “Eric Vandenbosch Consult BV”. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet nu dat een fysiek persoon niet in eigen naam én als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder mag zetelen in een bestuursorgaan.

Four & Five kan u helpen bij de opmaak van de nodige documenten zodat het bestuursorgaan van uw onderneming rechtsgeldig is samengesteld.

Auteurs: Andrasj Ghyselen en Tessa Gijbels