Nieuwe EU-regels moet macht van de Big Tech aan banden leggen

Donderdag 24 maart 2022 bereikten de onderhandelaars van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een akkoord over de nieuwe EU-regels die de marktmacht van de Big Tech aan banden moeten leggen, de zogenaamde Digital Markets Act.

Het voorstel van de Commissie voor de Digital Markets Act (DMA) dateert van 2020, en na iets langer dan een jaar, ligt er nu een finale tekst voor. De DMA legt nieuwe (strenge) regels en verplichtingen op aan grote onlineplatforms, de zogenaamde “gatekeepers”, en beoogt eerlijke concurrentie (en de inclusie van kleinere spelers) in de digitale wereld.

In concreto zullen grotere berichtenplatforms (zoals Whatsapp, Facebook Messenger en iMessage) zich moeten openstellen voor en samenwerken met kleinere berichtenplatforms indien zij daarom verzoeken. Het moet zo bijvoorbeeld mogelijk worden om vanuit Signal een bericht te versturen aan een gebruiker van WhatsApp of Facebook Messenger. Appstores (zoals Google Play Store en Apple App Store) zullen daarnaast concurrentie moeten toelaten en gatekeepers zullen hun eigen diensten niet meer mogen bevoordelen. Verder zullen gatekeepers voortaan ook expliciet toestemming moeten vragen wanneer zij persoonlijke data van gebruikers willen gebruiken voor gerichte reclame.

Gatekeepers, die de regels niet naleven, riskeren boetes die kunnen oplopen tot 10 procent van hun wereldwijde jaaromzet, of zelfs 20 procent bij herhaalde inbreuken. De DMA voorziet hiermee in een nieuw sanctiemechanisme voor de Commissie dat effectieve vervolging in geval van non-compliance mogelijk maakt.

Wat zijn de volgende stappen ? De tekst zal nu worden voorgelegd aan het Europese Parlement en de Raad voor formele goedkeuring. Zodra dit proces is voltooid, zal de nieuwe verordening in werking treden 20 dagen na de bekendmaking in het Publicatieblad van de EU. De regels worden dan zes maanden later van toepassing.

Four & Five zal dit verder voor u blijven opvolgen. Aarzel niet om ons kantoor te contacteren indien u vragen heeft over de DMA. Onze experten bij Four & Five helpen u graag verder.