Netwerk Ondernemen is een Coöperatieve Vennootschap met Sociaal Oogmerk(CVSO),
waarbinnen ondernemers elkaar belangeloos vooruit helpen. CEO Gert Gijbels, zelf ondernemer, had nood aan een onafhankelijk klankbord. Een mentor. 

www.netwerkondernemen.be