Fenavian en Four & Five delen online kennis

Four & Five tracht haar steentje bij de dragen. Zo stapte Four & Five in de boot met Fenavian (de belangenvereniging voor 180 vleesverwerkende bedrijven) die zo veel als mogelijk de nodige ondersteuning en begeleiding wilt bieden voor haar leden.

Onze roeispanen bestaan uit een webinar gegeven op 10 juni door Tessa Gijbels en Pauline Devos inzake overmacht en een aankomend webinar op 25 juni gegeven door Céline van Aalst inzake de stappen die je dient te nemen indien het dreigt mis te lopen met je onderneming. Zo hopen wij, alsook Fenavian, een bijdrage te kunnen leveren aan de ondernemers in de vleesverwerkende industrie.